Ulusal Yayınlar

 • Uçar B, Karataş Z, Kılıç Z. Çocuklarda üç yıllık transtelefonik elektrokardiyografi deneyimi. Selçuk Tıp Dergisi 2012; 28 (2): 83-86.
 • Kılıç Z, Karataş Z, Uçar B. Çocuklarda retrospektif üç yıllık Holter monitorizasyonu deneyimi. Yeni Tıp Dergisi 2012;29(2):95-99.
 • Uçar B, Kılıç Z, Karataş Z. Kalp kateterizasyonu yapılan çocuklarda kateter giriş yerine ait vasküler komplikasyonlar. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2012; 6(1): 23-30.
 • Dinleyici EÇ, Kılıç Z, Doğruel N, Uçar B, Kızıltan B. 13 yaşında dilate kardiyomyopati ile başvuran Alström sendromu olgusu. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2007, 16 (2):118-121.
 • Uçar B, Kılıç Z, Kural N, Kınacı E, Yaren H, Kaya T. Takayasu arteriti: Bir olgu nedeniyle. Türkiye Klinikleri Pediatri 2001; 10: 102-106.
 • Bör Ö, Kılıç Z, Bayboğa G, Uçar B, Yakut A. Vasovagal senkoplu olguların değerlendirilmesinde head-up tilt testi ve QT aralığının önemi. Türkiye Klinikleri Pediatri 1999; 8: 75-80.
 • Bör Ö, Kılıç Z, Uçar B, Başıbüyük G, Ünalır A. Homozigot familyal hiperkolesterolemide kardiyak bulgular (bir vaka nedeniyle). Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 20: 173-179.
 • Uçar B, Akgün Y, Akgün N, Kılıç Z, Başıbüyük G, Korkmaz Ü, Öner S, Bör Ö. Eskişehir İlinde yaşayan okul çağı çocuklarında hepatit B seroepidemiyolojisi. Viral Hepatit Dergisi 1997; 1: 60-65.
 • Uçar B, Köse S, Tekin N, Akgün N. Benzatin penisilin enjeksiyonuna bağlı vasküler ve nörolojik komplikasyonlar. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1994; 16: 139-144.
 • Erduran E, Ökten A, Mocan H, Gedik Y, Uçar B. Yenidoğan bebeklerin lenfosit yüzdeleri, T lenfosit subgrupları ve C4/C8 oranlarının çeşitli yaş grupları ile karşılaştırılması. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 1993; 28: 36-39.
 • Aslan Y, Ökten A, Uçar B, Erduran E, Mocan H. Fenitoine bağlı rikets ve femur boynu kırığı. Türkiye Klinikleri Pediatri 1993; 2: 166-167.
 • Erduran E, Mocan H, Gedik Y, Ökten A, Çetinkaya K, Candan S, Uçar B. Trabzon ili merkezinde özel alt sınıflarda okuyan çocukların incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1990; 5: 85-96.