Ulusal Bildiriler

ulusal_bildiri

 • Sülü A, Köşger P, Kıztanır H, Akın T, Uçar B. Duktus arteriozus trombozu olan asemptomatik yenidoğan olgu. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi. 23-25 Ekim 2020, PS-030.
 • Akın T, Kıztanır H, Sülü A, Köşger P, Töret E, Çetin N, Kırel B, İlhan H, Uçar B. Nöroendokrin tümöre bağlı dirençli sekonder hipertansiyon olgusu. 19. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi. 23-25 Ekim 2020, PS-031.
 • Köşger P, Sülü A, Kıztanır H, Akın T, Kavaz-Tufan A, Çetin N, Öztunalı Ç, Uçar B. multipl koroner arter anevrizması ile tanı konulan poliarteritis nodoza olgusu. 19. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi. 23-25 Ekim 2020, PS-033.
 • Keskin T, Köşger P, Kıztanır H, Uçar B. 2015 revize Jones kriterlerinin akut romatizmal ateş tanısına etkisi. 17. Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya, SS-007 (Sözlü sunum).
 •  Köşger P, Kıztanır H, Keskin T, Uçar B. Fetal Ekokardiyografi Endikasyonları vePrenatal Tanı ile Postnatal Sonuçların Uyumluluğu. 17. Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya, PS-011.
 •  Kıztanır H, Keskin T, Köşger P, Arda MS, Özdemir ZC, Uçar B. Erken Dönemde Ventriküloatriyal Şant Ucunda Trombüs Gelişen İnfantın Başarılı Antikoagülan Tedavisi. 17. Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya, PS-126.
 •  Köşger P, Şengül FS, Kafalı HC, Uçar B, Ergül Y. Manifest Sağ Anteroseptal Aksesuar Yol İlişkili Dissenkroniye Bağlı Dilate Kardiyomiyopati Gelişen 6 Aylık Olguda Başarılı Kriyoablasyon ile Tedavi. 17. Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya, PS-199.
 •  Keskin T, Köşger P, Kıztanır H, Uçar B. Güncellenen 2015 Jones Kriterleri ile Akut Romatizmal Ateş Tanısı Alan Kollajen Doku ve Vaskülit Hastalarımız. 17. Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya, PS-171.
 •  Uçar B, Yağcı M, Keskin T, Işıksalan-Özbülbül N, Kavaz-Tufan A, Köşger P. Kardit ile seyreden akut romatizmal ateş tanısı konulan bir hastada Takayasu arteriti: Koinsidental bir birliktelik mi, yoksa etiyolojik bir ilişki mi? 17. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya, P 088.
 •  Köşger P, Keskin T, Kıztanır H, Uçar B. İki aylık dirençli atriyal flutter olgusunun kombine antiaritmikler ile başarıyla tedavisi. 17. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya, P 184.
 •  Uçar B, Köşger P, Keskin T, Kıztanır H,. Patent duktus arteriyozusun perkütan yolla kapatılması: Tek merkez deneyimi. 17. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya, P 133.
 •  Keskin T, Köşger P, Kıztanır H, Uçar B. Uzamış ateş dışında karakteristik bulgusu olmayan ilginç bir Kawasaki olgusu. 17. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya, P 099.
 •  Keskin T, Köşger P, Kıztanır H, Uçar B. Trombofiliye bağlı gelişen vena kava superior ve inferior obstrüksiyonu: Bir olgu nedeniyle. 17. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya, P 100.
 •  Köşger P, Keskin T, Kıztanır H, Uçar B. Belirgin kapak disfonksiyonu bulunmayan biküspit aortik kapaklı çocuklarda miyokard fonksiyonlarının ve osilometrik yöntem ile aortik elastisitenin değerlendirilmesi: Ön verilerimiz. 17. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya, S 032. (Sözlü Bildiri).
 •  Köşger P, Velipaşaoğlu M, Öcal E, Keskin T, Uçar B. Prenatal dönemde tanı alan hidrops fetalisli idiopatik arteriyel kalsifikasyon olgusu. 17. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya, P 027.
 •  Sivrikaya-Yıldırım C, Köşger P, Keskin T, Karabel D, Kılıç Z, Uçar B. Hipertansif ebeveynlerin normotansif çocuklarında osilometrik yöntem ile arteriyel sertlik ve merkezi kan basıncının değerlendirilmesi. 53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, S-025. (Sözlü sunum)
 •  Öztürk-Taşar N, Yıldırım A, Köşger P, Karabel D, Uzuner N, Kılıç Z, Uçar B. Kalp yetersizliği gelişen ventriküler septal defektli hastalarda beyin kan akımı ve NT-proBNP düzeyi ile ilişkisi. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, SS-48. (Sözlü sunum)
 •  Bozdağ Ö, Yıldırım A, Karabel D, Köşger P, Canik A, Alataş Ö, Musmul A, Uçar B, Kılıç Z. Sigara içen çocuklarda karotis intima-media kalınlığı ve arter duvar sertliği. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, PS-121.
 •  Bozdağ Ö, Yıldırım A, Karabel D, Köşger P, Canik A, Alataş Ö, Musmul A, Uçar B, Kılıç Z. Pasif sigara içiciliği ve subklinik ateroskleroz. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, PS-122.
 •  Köşger P, Karabel D, Keskin T, Yıldırım A, Uçar B, Kılıç Z. Pasif sigara içiciliği ve subklinik ateroskleroz. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, PS-134.
 •  Bozdağ Ö, Yıldırım A, Karabel D, Köşger P, Canik A, Alataş Ö, Musmul A, Uçar B, Kılıç Z. Adolesanlarda sigara alışkanlığı anketlerinin güvenilirliği. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, PS-173.
 •  Bozdağ Ö, Yıldırım A, Karabel D, Köşger P, Canik A, Alataş Ö, Musmul A, Uçar B, Kılıç Z. Adolesanlarda sigara alışkanlığı anketlerinin güvenilirliği. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, PS-173.
 • Köşger P, Ayvacı B, Karabel D, Keskin T, Yıldırım A, Uçar B, Kılıç Z. Tüm risk grupları için enfektif endokardit profilaksisine devam edilmeli mi?: Olgu serisi. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, PS-194.
 • Karabel D, Yıldırım A, Köşger P, Keskin T, Uçar B, Kılıç Z. Yenidoğan kardiyak rabdomyom tedavisinde Everolimus: Olgu sunumu. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, PS-202.
 • Keskin T, Köşger P, Karabel D, Yıldırım A, Uçar B, Kılıç Z. Aort koarktasyonuna balon anjiyoplasti ve stent implantasyonu sonuçlarının değerlendirilmesi. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, PS-233.
 • Keskin T, Köşger P, Karabel D, Yıldırım A, Uçar B, Kılıç Z. Alternatif yöntemler ile sekundum atriyal septal defektlerin transkateter kapatılması. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, PS-234.
 • Keskin T, Köşger P, Karabel D, Yıldırım A, Uçar B, Kılıç Z. Atriyal septal defektin transkateter kapatılmasında östakien valf ile ilişkili başarısızlık. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, PS-235.
 • Keskin T, Köşger P, Karabel D, Yıldırım A, Uçar B, Kılıç Z. Stent implantasyonu uygulanmış aort koarktasyonunda neointimal hiperplaziye bağlı restenoz. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, PS-236.
 • Keskin T, Köşger P, Karabel D, Yıldırım A, Uçar B, Kılıç Z. Sekundum atriyal septal defektlerin değerlendirilmesi: Başarısızlık oranları, kısıtlayıcı faktörler. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya, PS-237.
 • Özdemir G, Köşger P, Yıldırım A, Demir T, Uçar B, Kılıç Z. Efor testi ile tetiklenen Brugada sendromu. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır, P-108.
 • Köşger P, Uçar B, Karabel D, Kılıç Z. Kliniğimizde izlenen intrakardiyak kitle olgularımız. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli, P-092.
 • Köşger P, Uçar B, Karabel D, Kılıç Z. Karaciğer transplantasyonu sonrası verilen takrolimus tedavisine bağlı hipertrofik kardiyomiyopati. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli, P-100.
 • Köşger P, Uçar B, Karabel D, Kılıç Z. Yenidoğanda digitalizasyona yanıt vermeyen atriyal flatterin kardiyoversiyon ile tedavisi. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli, P-185.
 • Karabel D, Köşger P, Uygun-Ağırel B, Uçar B, Kılıç Z. Epigastrik karın ağrısının nadir bir nedeni: perikardiyal efüzyon. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli, P-388.
 • Harmandar B, Karabel D, Ceyhan D, Kıral E, Uçar B, Kılıç Z. Çift odacıklı sağ ventrikülde sağ atriyal yaklaşınla tam düzeltme. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya, P-013.
 • Harmandar B, Karabel D, Köşger P, Barsan-Kaya T, Aydemir Ö, Ceyhan D, Yıldırım A, Uçar B, Kılıç Z. Kritik aort koarktasyonlu yenidoğanda PDA trombozu ve başarılı cerrahi tedavisi. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya, P-021.
 • Harmandar B, Karabel D, Ceyhan D, Kılıç Z, Uçar B, Çelebi A. Başarıyla Fontan sirkülasyonuna tamamlanan DILV + pulmoner atrezi hastasında uyguladığımız 3 aşamalı palyasyon. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya, P-022.
 • Harmandar B, Karabel D, Ceyhan D, Uçar B, Kılıç Z. Kompleks konjenital anomalili yenidoğan hastada modifiye Damus-Kaye-Stansel prosedürü + interrupted aortik arkus tamiri. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya, P-036.
 • Harmandar B, Karabel D, Kıral E, Uçar B, Kılıç Z, Ceyhan D. Pulmoner kapak korumalı Fallot tetralojisi cerrahisi. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya, P-038.
 • Köşger P, Yıldırım A, Karabel D, Uçar B, Kılıç Z. Kawasaki hastalığı geçirmiş bir çocukta multipl dev koroner arter anevrizması. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya, P-089.
 • Yıldırım A, Karabel D, Köşger P, Uçar B, Kılıç Z. Tek taraflı pulmoner arter yokluğu olan Fallot tetralojisi olgusu. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya, P-118.
 • Karabel D, Yıldırım A, Uçar B, Kılıç Z. Hemipleji ile başvuran infantta metilen tetrahidrofolat redüktaz C677T mutasyonu ile aort koarktasyonu birlikteliği 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya, P-173.
 • Ökten A, Mocan H, Doğan M, Ucar B. Prematüre ve miadında doğan bebeklerde T lenfosit subgruplarının çeşitli yaş grupları ile karşılaştırılması. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, 2-5 Kasım 1992, Antalya; S-74. (Sözlü bildiri)
 • Ucar B, Karagüzel G, Aslan Y, Ökten A, Mocan H. Prematürelerde İ.V. İmmünoglobulin kullanımının sepsis gelişimi ve mortalite üzerine etkileri. XXX. Türk Pediatri ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-18 Haziran 1993, İstanbul; S-14. (Sözlü bildiri)
 • Ucar B, Köse S, Tekin N, Akgün N. İntramuskuler benzatin penisilin enjeksiyonundan sonra gelişen vasküler ve nörolojik komplikasyonlar. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi, 18-21 Eylül 1994, Trabzon; 7. (Sözlü bildiri)
 • Aydoğdu SD, Ucar B, Tekin N, Akgün N, Yakut A, Doğruel N, Yıldırım A, Yazıcıoğlu SÖ, Kırkgöz K. Annelerin anne sütü hakkındaki bilgileri ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara. (Sözlü bildiri)
 • Ucar B, Yakut A, Adapınar B, Köse S. Serebral arteritise bağlı geçici hemiplejik atak. II. Çocuk Nörolojisi Günleri 21-22 Eylül 1995, İstanbul. (Sözlü bildiri)
 • Ucar B, Kılıç Z, Demirüstü C, Çolak Ö, Bör Ö, Kalyoncu C, Doğruel N. Eskişehir Bölgesi okul çağı çocuklarında kan basıncı değerlerinin antropometrik ölçümler ve lipid parametreleri ile korelasyonları. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 13-16 Kasım 1996, Ankara, B-2. (Sözlü bildiri)
 • Erduran E, Ucar B, Mocan H, Ökten A. İntrauterin CMV infeksiyonunun neden olduğu hemofagositik sendrom: vaka takdimi. XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi, 24-27 Ekim 1993, İzmir; A-163. (Poster)
 • Ucar B, Ökten A, Mocan H, Erçin C. Dev hücreli granülomun eşlik ettiği bir Noonan sendromu olgusu. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi, 18-21 Eylül 1994, Trabzon; C-50. (Poster)
 • Ucar B, Yakut A, Kural N, Büyükaşık F. Böbrek bulgusu gösteren Laurence-Moon- Bardet-Biedl sendromu. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995; Ankara. (Poster)
 • Çolak Ö, Uslu S, Alataş Ö, Ucar B, Köken T, Kılıç Z, İnal M. Eskişehir ilinde okul çağındaki çocukların lipid profillerinin belirlenmesi. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 26-30 Mart 1996, Antalya; C-464. (Poster)
 • Ucar B, Kılıç Z, Güneş E, Aydoğdu SD, Bör Ö, Doğruel N, Çolak Ö, Şahin F, Kalyoncu C. Eskişehir okul çağı çocuklarında obezite sıklığı ve obezitenin lipid ve lipoprotein profili üzerine etkisi. XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep; A-119.
  (Poster)
 • Ucar B, Akgün Y, Akgün N, Kılıç Z, Başıbüyük G, Öner S. Eskişehir okul çağı çocuklarında hepatit B seroprevalansı. XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep; C-003. (Poster)
 • Ucar B, Yakut A, Kural N, İdem Ş. Çocukluk çağı hipertansif ensefalopatisinde beyin MRI ve SPECT bulguları. XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep; B-000. (Poster)
 • Ucar B, Akgün N, Akgün Y, Kılıç Z, Başıbüyük G, Öner S. Eskişehir okul çağı çocuklarında hepatit C antikor seroprevalansı. XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep; C-002. (Poster)
 • Ucar B, Akgün N, Aydoğdu SD, Kınacı E, İdem Ş. Refrakter Evans sendromunun cyclosporine ve prednisolone ile tedavisi. XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep; B-053. (Poster)
 • Ucar B, Akgün N, Kuşku M, Işıksoy S, Dernek S, Yarar C. Pulmoner blastoma (bir çocuk olgu nedeniyle). XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep; B-006. (Poster)
 • Ucar B, Kılıç Z, Kural N, Kınacı E, Kırel B, Kaya T. Takayasu arteriti (bir olgu nedeniyle). XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep; A-070. (Poster)
 • Aydoğdu SD, Özer R, Akgün N, Ucar B, Bör Ö, Kılıç Z. İshali olan dehidrate hastaların tedavisinde pirinçli oral rehidratasyon sıvısının yeri. XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep; C-074. (Poster)
 • Bayboğa G, Bör Ö, Kılıç Z, Ucar B, Yakut A. Nedeni bilinmeyen senkop olgularında Tilt testi ve QTc. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16-20 Ekim 1996, Antalya; 367. (Poster)
 • Bör Ö, Kılıç Z, Başıbüyük G, Ucar B, Ünalır A, Doğruel N. Homozigot familyal hiperkolesterolemi. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 13-16 Kasım 1996, Ankara; P-17. (Poster)
 • Ucar B, Yakut A, Doğruel N, Kural N, Erdoğan L. Uzun süreli kombine antikonvülzif tedaviye bağlı gelişen ciddi rikets ve endokrinolojik bozukluklar. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Van; B-35. (Poster)
 • Bör Ö, Aydoğdu SD, Kural N, Adapınar B, Ucar B. Seftriakson ve geçici safra taşı oluşması (iki vaka nedeniyle). XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Van; G-25. (Poster)
 • Ucar B, Yakut A, Doğruel N, Bör Ö, Kırel B, Yarar C. Uzun süreli antikonvülzif tedaviye bağlı rikets ve endokrinolojik bozukluklar. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 8-10 Ekim 1997, İzmir, 104 (22 no. lu posterdeki olgu sayısı artırılarak tekrar sunulmuştur). (Poster)
 • Kırel B, Doğruel N, Akgün N, Kılıç FS, Cingi İ, Ucar B. Sağlıklı çocuklarda serum leptin düzeyleri. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri; C-39. (Poster)
 • Bör Ö, Kılıç Z, Ucar B, Kiraz N, Tel N, Baş F, Sevin B. Candida albicans endokarditine bağlı sağ atriumda kitle (bir vaka nedeniyle). XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri; G-23. (Poster)
 • Tekin N, Ucar B, Yakut A, Ürer SM. İnkontinensiya pigmenti: 2 vakanın takdimi. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri; I-13. (Poster)
 • Köse S, Sarhuş F, Doğruel N, Kılıç Z, Turgut A, Ucar B. Parsiyel faktör IX eksikliği ve basit kemik kisti ile birlikte görülen Noonan sendromu. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri; A-38. (Poster)
 • Kırel B, Doğruel N, Korkmaz Ü, Kılıç FS, Özdamar K, Ucar B. Tip I diabetes mellituslu ve obes çocuklarda serum leptin düzeyleri: adipozite, insülin ve cinsiyet ile ilişkisi. 43. Milli Pediatri Kongresi (Uluslararası katılımlı), 20-23 Eylül 1999, Ankara; 84. (Poster)
 • Sarhuş F, Kılıç Z, Ucar B, Çolak Ö. Perinatal asfiktik yenidoğanlarda kardiyak hasarın gösterilmesinde kardiyak spesifik troponin T’nin tanısal değeri. II. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 6-9 Ekim 1999, Pamukkale, Denizli; S9.
  (Poster)
 • Aydoğdu S, Kınacı E, Tekin N, Çolak Ö, Ucar B, Akşit A. Gebelikte sigara içimi veya sigara içimine pasif olarak maruz kalmanın bebek kord kanı lipid ve lipoprotein düzeylerine etkisi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-30 Mart 2000, Antalya; Kongre Kitabı, 127. (Poster)
 • Sarhuş F, Kılıç Z, Tekin N, Ucar B, Akşit A. Sağlıklı yenidoğanlarda kord kanı ve ilk gün serum kardiyak troponin T düzeyleri. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-30 Mart 2000, Antalya; Kongre Kitabı, 128. (Poster)
 • Sarhuş F, Kılıç Z, Ucar B, Tekin N. Perinatal asfiktik yenidoğanlarda sol ventrikül fonksiyonları. 44. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Eylül 2000, Bursa; Kongre Kitabı, P69. (Poster)
 • Dinleyici EÇ, Ucar B, Doğan N, İlhan H. Akut batın tablosu ile başvuran immünitesi normal bir çocukta strongiloidosis ile birlikte amebiasis ve giardiasis. 44. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Eylül 2000, Bursa; Kongre Kitabı, P122. (Poster)
 • Dinleyici EÇ, Ucar B, Kılıç Z, Doğruel N. Down sendromlu hastalarda konjenital hipotiroidiye bağlı perikardial effüzyon. II. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 3-6 Mayıs 2001, Kapadokya, Nevşehir; Kongre Kitabı, P123. (Poster)
 • Akbay Y, Ucar B. Eskişehir bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin retrospektif değerlendirilmesi. 38. Türk Pediatri Kongresi, 10-14 Haziran 2002, İstanbul; Kongre Kitabı, PB-138. (Poster)
 • Ucar B, Bozan G, Tekin N, Kılıç Z, Camcı L. Goldenhar sendromu: olgu sunumu. 47. Milli Pediatri Kongresi, 21-23 Ekim 2003, İstanbul; Kongre Kitabı. (Poster)
 • Kılıç Z, Ucar B, Aydoğan Ü, Türkoğlu H, Şavk Y. İnfant döneminde konjestif kalp yetersizliği ile başvuran bir konjenital koroner arteriyovenöz fistül olgusu. 47. Milli Pediatri Kongresi, 21-23 Ekim 2003, İstanbul; Kongre Kitabı (Poster)
 • Kılıç Z, Ucar B, Şavk Y, Ayaz O, Yarar C, Yıldız B, Bör Ö. Cerrahi sonrası geç dönemde tekrarlayan ventriküler trombüs saptanan bir Down sendromlu ASD olgusu. 47. Milli Pediatri Kongresi, 21-23 Ekim 2003, İstanbul; Kongre Kitabı. (Poster)
 • Bulut Aİ, Kılıç Z, Ucar B, Yıldız B. Akut romatizmal ateş ile poststreptokoksik akut glomerulonefrit birlikteliği gösteren bir olgu sunumu. 47. Milli Pediatri Kongresi, 21-23 Ekim 2003, İstanbul; Kongre Kitabı. (Poster)
 • Ucar B, Kılıç Z, Ayata M, Tokar B, İlhan H. İntrakardiyak kateter parçasının snare-loop kateter kullanılarak perkütan yolla çıkarılması. IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 6-9 Ekim 2004, Kayseri; Kongre Kitabı, P-131. (Poster)
 • Dinleyici EÇ, Kılıç Z, Tekin N, Ucar B, Özdemir Ö, Akşit A. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Başı Ekokardiyografi Yapılan Hastaların Özellikleri. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya; P-20. (Poster)
 • Aypar E, Ucar B, Alehan D. Ağır pulmoner hipertansiyonu tekrarlayan akciğer enfeksiyonuna bağlanan geniş aortopulmoner pencereli vaka. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya; P-37. (Poster)
 • Özdemir C, Ucar B, Dinleyici EÇ, Kılıç Z. Atriyoventriküler tam blok ile başvuran akut romatizmal ateş olgusu. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya; P-86. (Poster)
 • Kılıç Z, Dinleyici EÇ, Özkiriş A, Ucar B, Özdemir C, Çolak Ö. Konjestif kalp yetersizliği ve akut bronşiolitli olgularda plazma vasküler endotelyal growth faktör (VEGF) ve matriks metalloproteinaz-9 (MMP-9) düzeyleri. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya;P-129. (Poster)
 • Ucar B, Dinleyici EÇ, Artan S, Kaleli E, Kılıç Z. Konjenital kalp hastalıklarında 22q11.2 mikrodelesyonu sıklığı. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya; P-130. (Poster)
 • Dinleyici EÇ, Kılıç Z, Tekin N, Ucar B, Akşit A, Saraçoğlu N. Ebstein anomalisi ve konjenital lamellar iktiyozisli bir olguda miyokard infarktüsü. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya; P-131. (Poster)
 • Dinleyici EÇ, Ucar B, Doğruel N, Kızıltan B, Kılıç Z. Dilate kardiyomyopati ile başvuran Alström sendromu. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya; P-132. (Poster)
 • Ucar B, Kılıç Z. Karataş Z, Yıldız B. Kliniğimizde kalp kateterizasyonu yapılan hastaların gelişen lokal komplikasyonlar yönünden değerlendirilmesi. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 11-14 Ekim 2006, İstanbul; HP11. (Hızlı Poster: 3 dakikalık sözlü sunum ve poster olarak sergilenme)
 • Yarar C, Yakut A, Adapınar B, Ucar B, Kılıç Z. Down sendromu ve inme. VIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 3-6 Mayıs 2006, Ankara; P-113. (Poster)
 • Ucar B, Karataş Z, Yarar C, Kılıç Z. Son üç yıllık dönemde kliniğimizde transtelefonik elektrokardiyografi kaydı yapılan hastaların değerlendirilmesi. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 11-14 Ekim 2006, İstanbul; P022. (Poster)
 • Ucar B, Kılıç Z. Karataş Z, Yıldız B. Kliniğimizde kalp kateterizasyonu yapılan hastaların gelişen lokal komplikasyonlar yönünden değerlendirilmesi. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 11-14 Ekim 2006, İstanbul; HP11. (Hızlı Poster: 3 dakikalık sözlü sunum ve poster olarak sergilenme)
 • Ucar B, Karataş Z, Yarar C, Kılıç Z. Son üç yıllık dönemde kliniğimizde transtelefonik elektrokardiyografi kaydı yapılan hastaların değerlendirilmesi. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 11-14 Ekim 2006, İstanbul; P022. (Poster)
 • Kural Y, Ucar B, Özdemir C, Kılıç Z. Nöroblastomlu bir olguda katekolaminlerin indüklediği dilate kardiyomiyopati. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 11-14 Ekim 2006, İstanbul; P058. (Poster)
 • Camcı L, Kılıç Z, Dinleyici EÇ, Müslümanoğlu H, Arıkbuka K, Ucar B. Sağlıklı normotansif çocuklarda ACE geni I/D gen polimorfizmi sıklığı ve kan basıncı değerleri ile ilişkisi. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi-VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, 7-11 Kasım 2007, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, S-04. (Sözlü bildiri)
 • Kılıç Z, Karataş Z, Ucar B, Dinleyici EÇ. Kliniğimizde Holter kaydı yapılan hastaların değerlendirilmesi. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi-VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, 7-11 Kasım 2007, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, P-140. (Poster)
 • Ucar B, Hekim S, Kılıç Z. Kliniğimizde koroner arter anomalisi tespit edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi. 7. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Adana, P 90. (Poster)
 • Ucar B, Arıkbuka K, Poyraz H, Kılıç Z. Akut romatizmal kardite bağlı hemorajik perikardiyal efüzyon. 8. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 6-90 Mayıs 2009, Bursa, P-115. (Poster)
 • Ucar B, Kılıç Z, Göktekin Ö, Çağlar F. Geniş atriyal septal defektin balon desteği ilke septal okluder device kullanılarak kapatılması. 8. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 6-90 Mayıs 2009, Bursa, P-116. (Poster)
 • Ucar B, Kılıç Z, Göktekin Ö, Çağlar F, Poyraz H. Triküspid atrezisi ve pulmoner atrezi nedeniyle duktusa bağımlı pulmoner dolaşımı olan yenidoğanda patent duktus arteriozusa stent yerleştirilmesi. 8. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 6-90 Mayıs 2009, Bursa, P-117. (Poster)
 • Tütüncü-Toker R, Kılıç Z, Demir T, Ucar B. Hipertansif ebeveynlerin normotansif nondipper ve dipper çocuklarında serum ürik asit düzeyleri. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05 – 08 Mayıs 2010, Eskişehir, P017.
 • Demir T, Ucar B, Ulusoy H, Kılıç Z. Pulmoner kapak yokluğu sendromu ile sol pulmoner arter agenezisi Birlikteliği. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05 – 08 Mayıs 2010, Eskişehir, P055.
 • Demir T, Ucar B, Barsan T, Kılıç Z. Ventriküler septal defekt ve enfektif endokardit tanılı bir olguda intrakardiyak verrünün tpa ile başarılı tedavisi. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05 – 08 Mayıs 2010, Eskişehir, P065.
 • Demir T, Ucar B, Kılıç Z. Dev dilate tortuoz sağ koroner arter-sağ atrial füstül olgusu. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05 – 08 Mayıs 2010, Eskişehir, P096.
 • Demir T, Şenses E, Ucar B, Kılıç Z. Konjenital Ebstein-Barr virus enfeksiyonunun eşlik ettiği koroner arter dilatasyonu. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05 – 08 Mayıs 2010, Eskişehir, P109.
 • Özgen H, Ucar B, Yıldırım A, Özdemir G, Köşger P, Demir T, Çolak Ö, Kılıç Z. Akut romatizmal ateşte plazma adiponektin düzeyleri ve sitokinlerle ilişkisi. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04 – 07 Mayıs 2011, Gaziantep, S06. (Sözlü bildiri)
 • Demir T, Alıncak E, Özdemir G, Köşger P, Yıldırım A, Ucar B, Kılıç Z. Ventriküler septal defektin transkateter kapatilmasi sonrasi gelişen İleri derece atrioventriküler blok. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04 – 07 Mayıs 2011, Gaziantep, P274. (Poster)
 • Özdemir G, Demir T, Ucar B, Köşger P, Yıldırım A, Kılıç Z. Çift odacıklı sağ ventrikül olgularımız. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04 – 07 Mayıs 2011, Gaziantep, P173. (Poster)
 • Kılıç Z, Ucar B, Yıldırım A, Demir T, Köşger P, Özdemir G. Retrograd olarak koarkte segmentten geçilemeyen ciddi aort koarktasyonu olgusunda brakiyal arter yoluyla antegrad yaklaşim ile stent uygulanması. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04 – 07 Mayıs 2011, Gaziantep, P209. (Poster)
 • Toker-Tütüncü R, Kılıç Z, Demir T, Ucar B, Yıldırım A, Köşger P. Hipertansif ebeveynlerin normotansif çocuklarinda kan basıncı sirkadiyen ritmi. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04 – 07 Mayıs 2011, Gaziantep, p163. (Poster)
 • Yıldırım A, Demir T, Özdemir G, Köşger P, Ucar B, Kılıç Z. Inferior vena kava’nın sol atriuma açıldığı nadir bir olgu. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04 – 07 Mayıs 2011, Gaziantep, P261. (Poster)
 • Yıldırım A, Özdemir G, Demir T, Ucar B, Köşger P, Kılıç Z. Akut apandisit ön tanısıyla yönlendirilen supraventriküler taşikardi olgusu. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir, PB-72.
 • Yıldırım A, Bağırov E, Özdemir G, Demir T, Sevin MB, Kılıç Z, Ucar B. Künt göğüs travmalarından sonra erken ekokardiyografik değerlendirmenin önemi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir, PB-106.
 • Yıldırım A, Özdemir G, Kayhan B, Ucar B, Demir T, Köşger P, Kılıç Z, Türkoğlu H. Solunum arresti ile getirilen vasküler ring olgusu; ayna hayali sağ arkus aorta, kommeral divertikülü ve sol ligamentum arteriosum. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir, PB-139.
 • Özdemir G, Ucar B, Celayir FM, Yıldırım A, Demir T, Köşger P, Kılıç Z. İlerleyici valvüler kalp hastalığı saptanan geleofizik displazili nadir bir olgu. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir, PB-221.
 • Özdemir G, Yıldırım A, Demir T, Harmancı K, Köşger P, Ucar B, Kılıç Z. Restriktif kardiyomyopati ile yaygın değişken immune yetmezlik birlikteliği: Literatürdeki ilk vaka. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir, PB-228.
 • Özdemir G, Ucar B, Yüzbaşıoğlu E, Yıldırım A, Köşger P, Demir T, Kılıç Z. Kalp kateterizasyonu yapılan çocuklarda kateter giriş yerine ait local komplikasyonlar. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir, PB-267.
 • Özdemir G, Yıldırım A, Köşger P, Demir T, Ucar B, Kılıç Z. Pulmoner arteriyel hipertansiyonun nadir bir nedeni: pulmoner ven stenozu. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir, s.132.
 • Özdemir G, Yıldırım A, Köşger P, Ucar B, Demir T, Kılıç Z. Atriyoventriküler tam blok ile başvuran akut romatizmal ateş olgusu. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir, s.140.
 • Köşger P, Özdemir G, Yıldırım A, Demir T, Ucar B, Kılıç Z. Kardiyak nedenli ciddi pulmoner hipertansiyonlu hastalarda inoperabilite kriterleri değişmeli mi? 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye, P-222.
 • Köşger P, Özdemir G, Yıldırım A, Demir T, Ucar B, Kılıç Z. Luthembacher sendromlu bir olguda ASD’nin perkitanöz kapatılması. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye, P-163.
 • Özdemir G, Köşger P, Yıldırım A, Demir T, Ucar B, Kılıç Z. Suprakardiyak total anormal pulmoner venöz dönüş operasyonu sonrası açık bırakılan vertikal venin, vascular plug ile transkateter kapatılması. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye, P-149.
 • Özdemir G, Köşger P, Yıldırım A, Demir T, Ucar B, Kılıç Z. Yenidoğan ve infantlarda nativ aort koarktasyonu: perkütan balon anjiyoplastiye devam etmeli miyiz? 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye, P-123.
  Köşger P, Özdemir G, Yıldırım A, Demir T, Ucar B, Kılıç Z. Epilepsi olarak değerlendirilen konjenital uzun QT sendromlu olgularımız: Tekrarlayan senkop atakları epilepsi olmayabilir! 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye, P-086. 83.
 • Yıldırım A, Kılıç Z, Köşger P, Özdemir G, Ucar B. Hipertansif ebeveynlerin normotansif çocuklarında karotis intima-media kalınlığı ve aortik sertlik. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır, P-307. 84.
 • Yıldırım A, Kara YA, Köşger P, Özdemir G, Ucar B, Kılıç Z. Ventriküler erken vuru ile başvuran, adolesan dönemde yakalanan ALCAPA (Bland White Garland) sendromu: Olgu sunumu. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır, P-068.
 • Özdemir G, Köşger P, Yıldırım A, Demir T, Ucar B, Kılıç Z. Efor testi ile tetiklenen Brugada sendromu. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 isan 2014, Diyarbakır, P-108. 86.
 • Ucar B. Sağ ventriküle açılan koroner arteriovenöz fistül. Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Gurubu Toplantısı, 26 Eylül 2003, Ankara.