Yapılan İşlemler

 • Kalp muayenesi
 • Ekokardiyografi (EKO)
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Fetal Ekokardiyografi (Gebelikte bebeğin kalbinin EKO’su)
 • Anjiyografi / Kalp kateterizasyonu
 • Kalp deliklerinin kapalı yöntemle (transkateter) kapatılması
 • Kalp kapaklarındaki ve damarlardaki darlıkların balon ile giderilmesi
  (Balon valvüloplasti ve anjiyoplasti)
 • Damarlardaki darlıkların stent yerleştirilerek giderilmesi
 • Holter monitörizasyon (24 saatlik EKG kaydı)
 • Treadmill Egzersiz Testi (Efor Testi)
 • Head-up Tilt Testi
 • Transözofageal Ekokardiyografi (TEE)
 • Tansiyon Holter (24 saatlik tansiyon kaydı)